LoyarBocor: Fatwa + Agama Kanak-Kanak Terdampar

Fatwa bertarikh 22 April 1999. Bukan satu pembocoran rupanya. Tetapi, cukup penting untuk dipaparkan di sini. Baca dan bincang!

Status (Identiti) Bayi (Kanak-Kanak) Terdampar (Pungut) dan Penjagaannya Menurut Pandangan Islam

Tarikh Keputusan: 22 Apr, 1999

Tarikh Mula Muzakarah: 22 Apr, 1999

Tarikh Akhir Muzakarah: 22 Apr, 1999

Oleh: Muzakarah Kali Ke-46

Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-46 yang bersidang pada 22 April 1999 telah membincangkan Status (Identiti) Bayi (Kanak-Kanak) Terdampar (Pungut) dan Penjagaannya Menurut Pandangan Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

  1. Bayi/kanak-kanak yang dijumpai, dipungut atau terdampar di mana-mana tempat di Malaysia di kategorikan sebagai muslim.
  2. Bayi/kanak-kanak berkenaan di kategorikan sebagai anak jagaan negara dan secara automatik memeluk agama Islam.

Fatwa tersebut juga boleh dimuat turun di sini.

Tags: ,

Posts by

No lies. Only leaks.

Posted on 28 September 2011. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.

Read more articles posted by .

Read this first: LB Terms of Use

2 Responses to LoyarBocor: Fatwa + Agama Kanak-Kanak Terdampar