Home » Entries posted by Khaw Seng Hean
Posts by Khaw Seng Hean

Operasi P.I.S.A.N.G.

Operasi P.I.S.A.N.G.

Edmund Bon menyatakan bahawa perubahan yang hendak dicapai oleh masyarakat sivil tidak boleh bergantung kepada ahli politik sahaja. Para pekerja sosial harus membuat kerja pengorganisasian yang solid untuk menggerakkan rakyat bagi perubahan. Beliau juga bersikukuh tentang kekurangan masyarkat sivil, dan menyeru ktia amat memerlukan untuk membina semula kekuatan masyarakat sivil.

Manakah Demokrasi Parlimen Mahasiswa USM?

Manakah Demokrasi Parlimen Mahasiswa USM?

Penubuhan Parlimen Mahasiswa USM bermakna kampus itu bebas bersuara dan berdemokrasi?

Read More

SIRI PMN 2011: Kerajaan Dan Kapitalis Penyebab Kematian Universiti-Universiti Kita [d/VIDEO]

SIRI PMN 2011: Kerajaan Dan Kapitalis Penyebab Kematian Universiti-Universiti Kita [d/VIDEO]

Mengapa universiti-universiti awam tempatan Malaysia tidak berada dalam tangga 200 universiti terbaik dunia?

Read More