Home » Posts tagged with » bangsa Malaysia
Malaysia will not be truly ASIA if… – Part 1

Malaysia will not be truly ASIA if… – Part 1

… the language dilemma does not get the attention it sorely deserves.

Omong Dusta “Hak Melayu”

Omong Dusta “Hak Melayu”

Apakah yang dimaksudkan dengan “hak-hak Melayu” dan dimana termaktubnya hak-hak ini? Adakah ianya adil dan sah sekiranya sesuatu kaum mengapropriasi “hak” yang melebihi daripada apa yang diperuntukan dalam Perlembagaan?

Read More

Janji Bangsaku

Bangsaku Janji yang kita meterai lama dahulu Di kala kita bertungkus membina sebuah negara Bahu ke bahu Bersama sebagai saudara Lupa kita pada janji kita ini?

Read More