Home » Posts tagged with » Fyrol Ikram Othman
LoyarBorak #3 (Bhg. 6) — Islam dan Kebebasan Beragama

LoyarBorak #3 (Bhg. 6) — Islam dan Kebebasan Beragama

LoyarBorak #3 adalah debat e-mel diantara dua ahli Jawatankuasa Undang-undang Perlembagaan Majlis Peguam, Aston Paiva dan Fyrol Ikram Othman. Debat mereka merangkumi pelbagai isu. Ini adalah bahagian terakhir daripada 6 bahagian.

LoyarBorak #3 (Bhg. 5) — Negara Islam, Bahagian Ketiga

LoyarBorak #3 (Bhg. 5) — Negara Islam, Bahagian Ketiga

LoyarBorak #3 adalah debat e-mel diantara dua ahli Jawatankuasa Undang-undang Perlembagaan Majlis Peguam, Aston Paiva dan Fyrol Ikram Othman. Debat mereka merangkumi pelbagai isu. Dalam bahagian ini (bahagian 5 daripada 6 bahagian), saudara Aston dan Fyrol meneruskan sesi borak mengenai Malaysia sebagai negara Islam.

Read More

LoyarBorak #3 (Bhg. 4) — Negara Islam, Bahagian Kedua

LoyarBorak #3 (Bhg. 4) — Negara Islam, Bahagian Kedua

LoyarBorak #3 adalah debat e-mel diantara dua ahli Jawatankuasa Undang-undang Perlembagaan Majlis Peguam, Aston Paiva dan Fyrol Ikram Othman. Debat mereka merangkumi pelbagai isu. Dalam bahagian ini (bahagian 4 daripada 6 bahagian), saudara Aston dan Fyrol meneruskan sesi borak mengenai Malaysia sebagai negara Islam.

Read More

LoyarBorak #3 (Bhg. 3) — Negara Islam, Bahagian Pertama

LoyarBorak #3 (Bhg. 3) — Negara Islam, Bahagian Pertama

LoyarBorak #3 adalah debat e-mel diantara dua ahli Jawatankuasa Undang-undang Perlembagaan Majlis Peguam, Aston Paiva dan Fyrol Ikram Othman. Debat mereka merangkumi pelbagai isu. Dalam bahagian ini (bahagian 3 daripada 6 bahagian), saudara Aston dan Fyrol berborak mengenai Malaysia sebagai negara Islam.

Read More

LoyarBorak #3 (Bhg. 2) — Perlembagaan: Buang Bayi dan Pendidikan Seks

LoyarBorak #3 (Bhg. 2) — Perlembagaan: Buang Bayi dan Pendidikan Seks

LoyarBorak #3 adalah debat e-mel diantara dua ahli Jawatankuasa Undang-undang Perlembagaan Majlis Peguam, Aston Paiva dan Fyrol Ikram Othman. Debat mereka merangkumi pelbagai isu. Dalam bahagian ini (bahagian 2 daripada 6 bahagian), saudara Aston dan Fyrol berborak mengenai isu buang bayi dan pendidikan seks.

Read More

LoyarBorak #3 (Bhg. 1) — Perlembagaan: Pornografi, Moraliti & Undang-Undang

LoyarBorak #3 (Bhg. 1) — Perlembagaan: Pornografi, Moraliti & Undang-Undang

LoyarBorak #3 adalah debat e-mel diantara dua ahli Jawatankuasa Undang-undang Perlembagaan Majlis Peguam, Aston Paiva dan Fyrol Ikram Othman. Debat mereka merangkumi pelbagai isu. Dalam bahagian ini (bahagian 1 daripada 6 bahagian), saudara Aston dan Fyrol berborak mengenai pornografi, moraliti & undang-undang.

Read More