Home » Posts tagged with » kemudahan
Kempen UBAH Minggu Haluan Siswa Universiti Malaya 2013

Kempen UBAH Minggu Haluan Siswa Universiti Malaya 2013

Vince Tan membentangkan kempen untuk memperbaiki minggu orientasi universiti tertua di Malaysia.