Home » Posts tagged with » YTMM
Lord Bobo Rants: Menuju Penguasaan Dunia!

Lord Bobo Rants: Menuju Penguasaan Dunia!

Respons Lord Bobo melalui Liberal Banter Sdn Bhd terhadap artikel NST bertarikh 21 September 2012.